برای اطلاع از تخفیفات ویژه و تورهای لحظه آخری با شماره 02175905100 تماس حاصل نمایید, آژانس هواپیمایی سروش گشت آسمان


آفر ویژه تور آنتالیا 29، 30 و 31 شهریور 97


تور ترکیه آنتالیا به مدت 6 شب و 7 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-09-20 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه آنتالیا شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی. می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.-نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. -هتل های خارج از پکیج چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه آنتالیا : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار.

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

اتاق دو تخت 4290000 تومان
اتاق یک تخت 5650000 تومان
کودک 6 تا 12 3750000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4600000 تومان
اتاق یک تخت 6100000 تومان
کودک 6 تا 12 3850000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4950000 تومان
اتاق یک تخت 6550000 تومان
کودک 6 تا 12 4190000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5050000 تومان
اتاق یک تخت 6750000 تومان
کودک 6 تا 12 4190000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5400000 تومان
اتاق یک تخت 7300000 تومان
کودک 6 تا 12 4500000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5550000 تومان
اتاق یک تخت 7290000 تومان
کودک 6 تا 12 4100000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5550000 تومان
اتاق یک تخت 7290000 تومان
کودک 6 تا 12 4100000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5950000 تومان
اتاق یک تخت 8590000 تومان
کودک 6 تا 12 4550000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6450000 تومان
اتاق یک تخت 9950000 تومان
کودک 6 تا 12 4890000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6790000 تومان
اتاق یک تخت 9490000 تومان
کودک 6 تا 12 4990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6890000 تومان
اتاق یک تخت 10890000 تومان
کودک 6 تا 12 5050000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6990000 تومان
اتاق یک تخت 10450000 تومان
کودک 6 تا 12 5090000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7390000 تومان
اتاق یک تخت 10350000 تومان
کودک 6 تا 12 5390000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7490000 تومان
اتاق یک تخت 11990000 تومان
کودک 6 تا 12 5250000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7650000 تومان
اتاق یک تخت 11450000 تومان
کودک 6 تا 12 5350000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7790000 تومان
اتاق یک تخت 11850000 تومان
کودک 6 تا 12 5790000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7890000 تومان
اتاق یک تخت 11290000 تومان
کودک 6 تا 12 5550000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7990000 تومان
اتاق یک تخت 10990000 تومان
کودک 6 تا 12 5590000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8150000 تومان
اتاق یک تخت 11890000 تومان
کودک 6 تا 12 5790000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8290000 تومان
اتاق یک تخت 11490000 تومان
کودک 6 تا 12 5890000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8550000 تومان
اتاق یک تخت 15250000 تومان
کودک 6 تا 12 5990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8650000 تومان
اتاق یک تخت 11990000 تومان
کودک 6 تا 12 5990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9450000 تومان
اتاق یک تخت 13700000 تومان
کودک 6 تا 12 6050000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9650000 تومان
اتاق یک تخت 15990000 تومان
کودک 6 تا 12 6150000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10490000 تومان
اتاق یک تخت 17450000 تومان
کودک 6 تا 12 6990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10590000 تومان
اتاق یک تخت 15190000 تومان
کودک 6 تا 12 6990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10650000 تومان
اتاق یک تخت 18550000 تومان
کودک 6 تا 12 6850000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11690000 تومان
اتاق یک تخت 16190000 تومان
کودک 6 تا 12 7450000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11950000 تومان
اتاق یک تخت 17950000 تومان
کودک 6 تا 12 7650000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12350000 تومان
اتاق یک تخت 17390000 تومان
کودک 6 تا 12 7750000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12490000 تومان
اتاق یک تخت 17450000 تومان
کودک 6 تا 12 7890000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12490000 تومان
اتاق یک تخت 20890000 تومان
کودک 6 تا 12 7890000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12950000 تومان
اتاق یک تخت 18390000 تومان
کودک 6 تا 12 7990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13750000 تومان
اتاق یک تخت 19550000 تومان
کودک 6 تا 12 8450000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13750000 تومان
اتاق یک تخت 20450000 تومان
کودک 6 تا 12 8450000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13890000 تومان
اتاق یک تخت 19990000 تومان
کودک 6 تا 12 8650000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14290000 تومان
اتاق یک تخت 20990000 تومان
کودک 6 تا 12 8690000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14390000 تومان
اتاق یک تخت 21590000 تومان
کودک 6 تا 12 8790000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14390000 تومان
اتاق یک تخت 22990000 تومان
کودک 6 تا 12 8590000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15050000 تومان
اتاق یک تخت 21990000 تومان
کودک 6 تا 12 9190000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15550000 تومان
اتاق یک تخت 21990000 تومان
کودک 6 تا 12 8990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15550000 تومان
اتاق یک تخت 21990000 تومان
کودک 6 تا 12 8990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15550000 تومان
اتاق یک تخت 21990000 تومان
کودک 6 تا 12 8990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15690000 تومان
اتاق یک تخت 22350000 تومان
کودک 6 تا 12 9550000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16150000 تومان
اتاق یک تخت 26950000 تومان
کودک 6 تا 12 9990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 27890000 تومان
اتاق یک تخت 48990000 تومان
کودک 6 تا 12 15990000 تومان
کودک 2 تا 6 3450000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه آنتالیا
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


مرجع تور های مسافرتی و لحظه آخری

آفر تورهای لحظه آخری

آفر تور های لحظه آخری و ارزان امروز
تور کوالالامپور هتل 3 ستاره 4100000 تومان 02175905724
تور بالی هتل 4 ستاره 3990000 تومان 02175905724
تور تفلیس هتل 3 ستاره 690000 تومان 02175905725
تور باکو هتل 4 ستاره 2895000 تومان 02175905793
تور بلگراد مونته نگرو هتل 5 ستاره 5590000 تومان 02175905742
تور آنتالیا هتل 5 ستاره 2690000 تومان 02175905793

راهنمای سفر و اطلاعات گردشگری

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 3 واحد 3

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر